Trenger du noen å snakke med?

Chat med oss

Telefon

02356

Bli medlem og støtt saken

Alltidhjelp er en gratis telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og vi har taushetsplikt.

Hvem kan bruke Alltidhjelp?

Alltidhjelp er en hjelpetjeneste for alle som vil snakke eller skrive om livets utfordringer. Vi kan også gi informasjon om hjelpe- og aktivitetstilbud. Du kan være anonym og vi har taushetsplikt. Våre frivillige medarbeidere har forskjellig bakgrunn, men felles for alle er at de har livserfaring og ønske om å være et medmenneske. Vi tilbyr dialog om enkle eller vanskelige tema. Vi har tid, vi lytter, vi reflekterer sammen med deg og vi er til stede i samtalen. Vi ønsker å bidra til optimisme og opplevelse av mestring og selvstendighet. Ved akutt fare for liv og helse og ved mistanke om mishandling, overgrep, eller omsorgssvikt overfor barn, har vi plikt til å melde fra i henhold til lovverk.

Bli medlem i dag

Medlemskap i Alltidhjelp vil bidra til at vi kan skape en enda bedre tjeneste, gjennom målsettningen om en døgnåpen tjeneste. Medlemskontigenten er på kr 100,- kr (student 50,-) per år. Takk for at du støtter oss i arbeidet.

unsplash