Trenger du noen å snakke med?

Åpent hver dag fra kl.18.00-24.00. Fredag-Lørdag åpent til 02.00 

Chat med oss

Telefon

02356

Nyheter:

Tusen takk til alle våre bidragsytere!

Uten dere hadde det ikke vært mulig å drifte hjelpetelefonen- og chat tjenesten. En stor takk til alle som har bidratt, både private og bedrifter. Dere har bidratt til å skape de gode samtaletjenestene vi er så stolte over.

 

En spesiell takk til næringslivsleder Fritz Rieber (Rieber & Søn AS), som gjennom sitt engasjement har bidratt med betydelige midler som sikret drift og videreutvikling av tjenesten.

 

Alltidhjelp.no har som ambisjon å være en betydelig aktør innen dialogtjenester for mennesker som har det vanskelig, basert på frivillig innsats. Gjennom 2023 har vi opplevd et stort engasjement blant frivillige og ser at det både er rom og behov for en livssynsnøytral, frivillig hjelpetelefon- og chat tjeneste.   

 

Vi ser frem til videre vekst å kunne tilby hjelp til flere mennesker som har det vanskelig og forhindre selvmord.

 

På vegne av alle oss i alltidhjelp.no ønsker vi dere en riktig god jul og et godt nyttår!

Bli medlem og støtt saken

Alltidhjelp er en gratis telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og vi har taushetsplikt.

Hvem kan bruke Alltidhjelp?

Alltidhjelp er en hjelpetjeneste for alle som vil snakke eller skrive om livets utfordringer. Vi kan også gi informasjon om hjelpe- og aktivitetstilbud. Du kan være anonym og vi har taushetsplikt. Våre frivillige medarbeidere har forskjellig bakgrunn, men felles for alle er at de har livserfaring og ønske om å være et medmenneske. Vi tilbyr dialog om enkle eller vanskelige tema. Vi har tid, vi lytter, vi reflekterer sammen med deg og vi er til stede i samtalen. Vi ønsker å bidra til optimisme og opplevelse av mestring og selvstendighet. Ved akutt fare for liv og helse og ved mistanke om mishandling, overgrep, eller omsorgssvikt overfor barn, har vi plikt til å melde fra i henhold til lovverk.

Bli medlem i dag

Medlemskap i Alltidhjelp vil bidra til at vi kan skape en enda bedre tjeneste, gjennom målsettningen om en døgnåpen tjeneste. Medlemskontigenten per år er på 120,- kr for ordinære medlemmer. Kroner 60,- kr per år for studenter, pensjonister, uføre og arbeidsledige.

Takk for at du støtter oss i arbeidet.

unsplash