OM OSS

Alltidhjelp.no ble stiftet i 2023 med formål om å hjelpe personer som vil snakke eller skrive om livets utfordringer. Vi tilbyr dialog på telefon og chat. 


Alltidhjelp.no er en frivillig non-profit medlemsorganisasjon, med hovedbase i Bergen. Våre frivillige har forskjellig bakgrunn, men felles for alle er at de er trygge i seg selv, har et ønske om å hjelpe og møter medmennesker med respekt og forståelse. Ved akutt fare for liv og helse, og ved mistanke om mishandling, overgrep og omsorgssvikt overfor barn, har vi plikt til å melde fra i henhold til avvergingsplikt beskrevet i straffelovens §1 96.

 

  • Alltidhjelp skal være en hjelpetelefon for alle, uavhengig bakgrunn, sosial status, livssyn, politisk ståsted, kjønn, alder og seksuell legning.
  • Alltidhjelp skal iverksette tiltak som bidrar til å identifisere og/eller redusere barrierer mot å oppsøke helsehjelp, med særlig vekt på tjenesteområdene psykisk helse, rus og vold.
  • Alltidhjelp skal bidra til god psykisk helse og livskvalitet.
  • Alltidhjelp skal arbeide for likeverdige helse- og omsorgstjenester.
  • Alltidhjelp skal iverksette tiltak som bidrar til maktmobilisering (Empowerment).


Bli medlem i dag

Medlemskap i Alltidhjelp vil bidra til at vi kan skape en enda bedre tjeneste. Medlemskontigenten er på kr 120,- per år /60,- kr per år for studenter, pensjonister, uføre og arbeidsledige.

unsplash