OM OSS

Alltidhjelp.no ble stiftet i 2023 med formål om å hjelpe personer som vil snakke eller skrive om livets utfordringer. Vi tilbyr dialog om enkle eller vanskelige tema. Vi har tid, vi lytter, vi reflekterer og vi er til stede i samtalen. Vi ønsker å bidra til optimisme og opplevelse av mestring og selvstendighet.


Alltidhjelp.no er en frivillig non-profit medlemsorganisasjon, med base i Bergen. Våre veiledere har forskjellig bakgrunn, men felles for alle er at de har livserfaring og ønske om å være et medmenneske.  Ved akutt fare for liv og helse og ved mistanke om mishandling, overgrep, eller omsorgssvikt overfor barn, har vi plikt til å melde fra i henhold til lovverk.

 

  • Alltidhjelp skal være en hjelpetelefon for alle, uavhengig bakgrunn, sosial status, livssyn, kjønn, alder og seksuell legning.
  • Alltidhjelp skal iverksette tiltak som bidrar til å identifisere og/eller redusere barrierer mot å oppsøke helsehjelp, med særlig vekt på tjenesteområdene psykisk helse, rus og vold.
  • Alltidhjelp skal bidra til god psykisk helse og livskvalitet.
  • Alltidhjelp skal arbeide for likeverdige helse- og omsorgstjenester.
  • Alltidhjelp skal, i de tilfeller det er ønskelig fra innringer/innskriver drive innsamling, sammenstilling og formidling av brukererfaringer.
  • Alltidhjelp skal iverksette tiltak som bidrar til maktmobilisering (Empowerment).


Bli medlem i dag

Medlemskap i Alltidhjelp vil bidra til at vi kan skape en enda bedre tjeneste, gjennom målsettningen om en døgnåpen tjeneste. Medlemskontigenten er på kr 100,- per år. Takk for at du støtter oss i arbeidet.

unsplash