GRIEG FOUNDATION STØTTER ALLTIDHJELP.NO

Publisert 10.05.2024

Det er en glede å kunngjøre at Alltidhjelp.no har mottatt økonomisk støtte fra Grieg Foundation. Bidraget på totalt 250 000,- kroner vil gi et betydelig løft til våre pågående initiativer og bidra til å styrke vårt arbeid i å tilby dialogtjenester for mennesker som har det vanskelig.


Alltidhjelp.no har siden oppstarten (2023) aktivt promotert tjenesten for barn, ungdom og unge voksende, da denne gruppen er særlig utsatt. Samarbeidet med Grieg Foundation vil legge til rette for at Alltidhjelp vil kunne leie egnede kontorlokaler til drift, rekruttering og opplæring, samt sikre nødvendig teknisk utstyr til drift og videreutvikling.


Grieg Foundation er en stiftelse som støtter både norske og internasjonale prosjekter. Stiftelsen har siden oppstarten i 2002 bidratt med betydelige midler til blant annet SOS barnebyer og Leger uten grenser. Deres egen beskrivelse av stiftelsen sier det best:   

Grieg Foundation is a celebration of our responsibility to create a more compassionate society.

Alltidhjelp har som formål å tilby dialog til personer som vil snakke eller skrive om livets utfordringer, både på telefon og chat. Bidraget fra Grieg Foundation vil være en uvurderlig ressurs for å styrke og utvide våre dialogtjenester.

Vi ønsker å rette en hjertelig takk til styret i Grieg Foundation, samt Ingvild Hestad (CEO) og Elise Birkeland (Administration Manager), for deres støtte og tillit til vårt arbeid. Bidraget vil ha en direkte og positiv innvirkning på tjenestene vi tilbyr, og vi ser frem til samarbeidet.

Marcus E. Hjertvik  Leder, Alltidhjelp.no

Videre ser vi frem til å rapportere tilbake til Grieg Foundation og det bredere samfunn om resultatene og utviklingen som denne støtten vil gjøre mulig.


For mer informasjon om Grieg Foundation og deres arbeid, gå inn på deres hjemmeside her.