Tusen takk til alle våre bidragsytere!

Publisert 22.12.2024


Uten dere hadde det ikke vært mulig å drifte hjelpetelefonen- og chat tjenesten. En stor takk til alle som har bidratt, både private og bedrifter. Dere har bidratt til å skape de gode samtaletjenestene vi er så stolte over.


En spesiell takk til næringslivsleder Fritz Rieber (Rieber & Søn AS), som gjennom sitt engasjement har bidratt med betydelige midler som sikret drift og videreutvikling av tjenesten.


Alltidhjelp.no har som ambisjon å være en betydelig aktør innen dialogtjenester for mennesker som har det vanskelig, basert på frivillig innsats. Gjennom 2023 har vi opplevd et stort engasjement blant frivillige og ser at det både er rom og behov for en livssynsnøytral, frivillig hjelpetelefon- og chat tjeneste.


Vi ser frem til videre vekst å kunne tilby hjelp til flere mennesker som har det vanskelig og forhindre selvmord.


På vegne av alle oss i alltidhjelp.no ønsker vi dere en riktig god jul og et godt nyttår!

unsplash