Alltidhjelp på Norgesturné

Hello world

Alta-Tromsø-Narvik-Trondheim-Molde-Bergen


Alltidhjelp har denne våren reist rundt i Norge fra Alta til Bergen med foredrag på skoler, universiteter og biblioteker. Vi har hatt stand og foredrag for at folk skal bli kjent med hjelpetelefonen og chat-tjenesten. Vi opplever allerede en øking i antall besøkende på nettsiden og merker pågangen på antall henvendelser til tjenesten. Mot sommeren vil vi besøke flere byer slik at tilbudet blir allmenn kjent i resten av Norge. Vi gleder oss til fortsettelsen.

unsplash